Ekstramateriale til lærebøkene:

 
 

 

HØRELÆRE

Rytmer fra bladet.

Norsk musikforlag

ISBN 82-7093-536-0

 

HØRELÆRE

Med på notene

Norsk Musikforlag

ISBN 82-7093-554-9

 

HØRELÆRE

Rytmelesing

Norsk Musikforlag

ISBN 82-7093-427-5

 
 

 

-som bare er interessant dersom du bruker en av disse bøkene.

Gjør du ikke det kan du lese om serien HØRELÆRE her.

Generelle betraktninger om metode i hørelære finner her.

 


Kontakt: Niels.Johansen@uit.no

Ansvarlig: Niels Eskild Johansen, dosent ved Musikkonservatoriet, Universitetet i Tromsø, 9037 Tromsø. Tlf.: 77660535