Serien Hørelære av Niels Eskild Johansen:

Lærebøker med gjennomgående metodebruk fra bunn til topp

Hørelæreserien omfatter emnene melodilesing og rytmelesing.

 

 Innen begge emnene finner du lærebok

for begynnere og for viderekomne.

På de følgende sidene kan du stifte bekjentskap med den metodiske tankegangen.

Serien omfatter:

 

 For videregående opplæring

Med på notene

Norsk Musikforlag

ISBN 82-7093-554-9

 

 

Rytmelesing

Norsk Musikforlag

ISBN 82-7093-427-5

 

Omfatter en revidert versjon av Melodi i dur og moll, i tillegg emnene: modulasjon, fritonal melodi, skala–  og  intervallære. 200 sitater fra levende musikk   Rytmelesing helt på musikalsk grunnlag.  Boken henter grunnlaget for innlæringen i elevenes egne erfaringer.

 

For høyere utdanning

 

Rytmer fra bladet

Norsk Musikforlag

ISBN 82-7093-536-0

 

 

 

Melodilesing

Norsk Musikforlag

ISBN 82-7093-325-2

 

Teoretisk og praktisk innføring i rytmelesing.  Disponert med en liten del generelt ”ordforråd” og ellers øvelser for bevisstgjøring av rytmiske strukturer.    Modulasjon og fritonal melodilesing. Tar utgangspunkt i ferdigheter i trinnlesing. Utvides til lesing med skiftende grunntoner, modulasjon, og kortvarige og til tider flertydige grunntoner, fritonal lesing.

Bøkene kan bestilles fra din vanlige bok- eller musikkhandler, eller fra

Norsk Musikforlag A/S:
E-post: order@musikforlaget.no
TEL 23 00 20 10
FAX 23 00 20 11
Musikkvarehuset:
http://www.musikkvarehuset.no/

 


Kontakt: Niels.Johansen@uit.no

Ansvarlig: Niels Eskild Johansen, dosent ved Musikkonservatoriet, Universitetet i Tromsø, 9037 Tromsø. Tlf.: 77660535