HØRELÆRE - RYTMELESING

Norsk Musikforlag,

ISBN 82-7093-427-5

Innholder: Enkle rytmer, synkoper, vekslende taktarter, uregelmessige taktarter, polyrytmer.            

Dekker sammen med Hørelære -  Med på notene  noteopplæringen i videregående skoles utdanningsprogram for musikk.

 

 

 

Sitater fra kapitlet metodiske overveielser:

En innføring i  rytmelesing kan på mange måter sammenlignes med den prosessen som foregår når man skal lære å lese og skrive et språk som man i forveien kan snakke. 

Elever som skal lære og lese rytmer, kjenner faktisk språket i forveien. Når det likevel ikke har vært vanlig å utnytte denne kjennskapen i særlig grad, skyldes det nok at det er mye lettere å systematisere notesymboler enn å systematisere rytme.

Innlæringen vil i de første kapitlene foregå etter følgende hovedprinsipp: ”Denne rytmefiguren, som du kjenner fra denne sammenheng, noteres slik. Husk det! ...Legg forresten merke til at denne noten kalles en …..   ”

 

 

 

Introduksjon av figuren :

Figuren hentes fra denne melodien etter behov.


Emner i boken:

· Enkle rytmer med todelt grunnslag

· Enkle rytmer med tredelt grunnslag

· Sekstendelsopptakter

· Synkoper

· Trioler og duoler

· Vekslende taktarter

· Uregelmessige taktarter

· Polyrytmer


Niels.E.Johansen@hitos.no